Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประวัติ
นางสาววดี วิประกษิต
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

เชื้อชาติ ไทย
ที่อยู่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนกรุงเทพ – ปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0-2950-1996-7
โทรสาร 0-2950-0806
E-Mail vadee@c-amc.co.th

 

 

ประวัติการศึกษา (กลับสู่ด้านบน)

  • MBA. (FINANCE)มหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่
  • วทบ.บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประวัติการทำงาน (กลับสู่ด้านบน)

ปี

ตำแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

2543 – ปัจจุบัน

·  ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ; บริษัท  ซี. แอม ครีเอชั่น  จำกัด

 

 

·  ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
·  การจัดทำประมาณการทางการเงิน
·  บริหารและบริการการจัดการทรัพย์สิน
·  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, จัดทำ  Cash Monitoring

2539 – 2542

·  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ; บริษัท  ทรัพย์กานดา  จำกัด

·  อสังหาริมทรัพย์

2539  (มิ.ย. – พ.ย.)

·  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ; บริษัท  สยาม เจ แอล คอร์ปอเรชั่น ลิสซิ่ง  จำกัด

·  เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, แฟคตอริ่ง

2529 – 2538

·  หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ; บริษัท  เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่  จำกัด

·  เพชร, พลอย

2535 – 2536

·  เลขานุการกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ; บมจ.  ศรีวราเรียลเอสเตท กรุ๊ป 

·  อสังหาริมทรัพย์

 

สาขาความเชี่ยวชาญ (กลับสู่ด้านบน)

  • การเงิน
  • การจัดองค์กร
  • การตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • การบริหารงานบุคคล

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM