Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

          การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนคือ การได้รับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เป็นข้อมูลที่ช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนทำโครงการต่างๆ ซึ่งผู้ลงทุนจะได้เห็นภาพรวมของโครงการลงทุนและสามารถวิเคราะห์ได้ถึงจุดแข็งจุดอ่อน และ ความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการ บริการเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ เช่น

 • การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 • การลงทุนในตราสารต่างๆ
 • การลงทุนในบริษัทของตนเอง
 • การลงทุนในบริษัทอื่นๆ
 • การร่วมทุน การร่วมลงทุน
 • อื่นๆ

          เพื่อเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินในการตัดสินใจลงทุน และทางบริษัทยังมีบริการต่อเนื่องจากการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนอีก เช่น การตรวจสอบฐานะทางการเงิน(Financial Diligence), การจัดทำประมาณการทางการเงิน (Cash Flow Projection) เป็นต้น

บริษัท  ซี. แอมครีเอชั่น  จำกัด

         
       ให้บริการปรึกษาด้านการเงินแบบครบวงจร ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายสาขา และมีประสบการณ์กว่า 10 ปี เราสามารถให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อเพื่อให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

ประโยชน์ที่ได้รับจากเรา

 1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
 2. เพื่อลดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
 3. ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารและจัดการกับการลงทุนได้ดีขึ้น


หมายเหตุ  บุคคลหรือบริษัท ทำการระบุข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2-3 เท่านั้น
                 เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดขั้นตอนต่อไป

 


หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ***
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุหุ้นที่แต่ละรายถือ (บอจ. 5 ) ***
หนังสือการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภภ.20)
รายงานงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง
ผังองค์กร
อื่นๆ (ตามความเหมาะสมกับการบริการ)
เครดิตบูโร

หมายเหตุ
 • *** เอกสารที่จำเป็นต้องแนบ
 • ชนิดของเอกสาร PDF, JPG, DOC, XLS (ตัวอย่างเอกสาร..คลิกที่นี่)
 • ขนาดของแต่ละไฟล์ไม่ควรเกิน 1 mb (สามารถคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ แล้วเลือก property เพื่อดูขนาดของไฟล์)
 • กรณีที่เป็นไฟล์จากการสแกน ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีขนาดใหญ่ ท่านต้องทำการย่อขนาด เพื่อให้สามารถจัดส่งไฟล์ได้
 • หากท่านมีข้อสงสัย หรือมีปัญหาในการจัดส่งไฟล์ สามารถติดต่อได้ที่ info@c-amc.com
 • วิธีการจัดส่งไฟล์ข้อมูล และดูขนาดของไฟล์ข้อมูล (pdf)



รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ
ชื่อ-นามสกุล ผู้ติดต่อ ***
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
มือถือ ***
E-mail


ชำระค่าบริการ โดยบัตรเครดิต หรือ Paypal คลิกที่นี่
ชำระค่าบริการ โดยการโอนเงินผ่านทาง
ชื่อบัญชี บริษัท ซี. แอม ครีเอชั่น จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนรัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 391-2-17658-3
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา งามวงค์วาน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 319-2-73585-2
ธนาคาร กรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 137-1-06238-2
ธนาคาร นศรหลวงไทย สาขา สำนักสวนมะลิ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-4-25815-0

และส่งสำเนาการโอนเงิน หรือ Pay in slip มาที่ Tel 02-950-1996 Fax 02-950-0806


หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM