Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประวัติ
นายปรเมศวร์ วารีวะนิช
ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน ISO9000 และ Productivity Improvementี

เชื้อชาติ ไทย
ที่อยู่ 12/38 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2950-1996-7
โทรสาร 0-2950-0806

 

 

ประวัติการศึกษา (กลับสู่ด้านบน)

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ประวัติการทำงาน (กลับสู่ด้านบน)

ปี

ตำแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

2539 – ปัจจุบัน

·  ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน ISO9000และProductivity Improvement ;                       
    บริษัท  ซี. แอม ครีเอชั่น  จำกัด

 

 

·  ที่ปรึกษาด้านการเงิน, บัญชี, ISO9000
·  การจัดทำประมาณการทางการเงิน
·  บริหารและบริการการจัดการทรัพย์สิน
·  ปรับปรุงโครงสร้างหนี้, จัดทำ  Cash Monitoring
·  ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ, จัดทำแผนธุรกิจ
·  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงงาน

·  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย ; บมจ. ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น

·  Convenient Store

2533 – 2539

·  ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ; บจก. ซีพี ผลิตภัณฑ์อาหาร

·  อาหาร

2530 – 2534

·  วิศวกรการผลิตและผู้จัดการแผนกประกอบ ; บจก. ล๊อกซ์เล่ย์

·  อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์

ม.ค. – พ.ย. 2534

·  วิศวกร ; S&P CO.,LTD.

·  อาหาร

 

สาขาความเชี่ยวชาญ (กลับสู่ด้านบน)

  • การเงินและบัญชี
  • ISO9000, QC, 5ส
  • ควบคุมการผลิต
  • วิเคราะห์ระบบการผลิตและวางแผนการผลิต
  • การบริหารงานโรงแรม
  • การตลาด
  • Productivity Improvement

 

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM