Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[01-07-2019] กุ้ง-ไก่ บ่นสู้ศึกส่งออก
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก กล่าวว่า เงินบาทที่แข็งค่าทำให้การทอนเงินกลับมาเป็นเงินบาทเหลือน้อยลง รวมทั้งทำให้การแข่งขันการส่งออกลำบาก เนื่องจากคู่แข่งของไทยคือบราซิลที่เงินเรียลอ่อนค่ามาก ประมาณ 3-5% เมื่อเทียบกับบาท ทำให้มูลค่าการส่งออกไก่ของไทยยิ่งลดลงไปอีก หากรัฐบาลไม่มีมาตรการรักษาเสถียรภาพเงินบาทเกษตรกรได้รับผลกระทบแน่นอน

เว็บ ข่าวสด


 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM