Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[03-07-2019]  CKPower อู้ฟู่รับเงินค่าหุ้น CKP-W1จำนวน 3,565ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มั่นใจใช้สิทธิ เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน CKPower พร้อมขยายธุรกิจตามแผนงาน
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เปิดเผยว่า ตามที่ CKPower ได้แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (CKP-W1) สำหรับงวดวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีกำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ 1.00 หน่วย CKP-W1 ต่อ 1.0007 หุ้นสามัญ ราคาการใช้สิทธิที่ 6.00 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ มีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า มีการใช้สิทธิจากผู้ถือหน่วยจำนวน 593,816,848 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 594,232,516 หุ้น คิดเป็นเงินค่าหุ้นที่ CKPower ได้รับจำนวน 3,565 ล้านบาท โดยผู้ถือหน่วย CKP-W1 ที่ใช้สิทธิหลัก คือ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีในการซื้อ CKP-W1 โดยหลังจากการใช้สิทธินี้ จะทำให้ CK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CKP เพิ่มขึ้นเป็น 32.56%
ผลจากการใช้สิทธิ CKP-W1ของผู้ถือหน่วยในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมที่จะรองรับการขยายงานโครงการขนาดใหญ่ตามแผนที่วางไว้ และแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการเติบโตที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในอนาคตของบริษัทฯ ด้วย" นายธนวัฒน์ กล่าวและว่า โดยหลังจากการใช้สิทธิครั้งนี้ CKPower ยังมีจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลืออีกจำนวน 1,275,767,484หุ้น
 
อนึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (CKP-W1) ของบริษัทฯ มีอายุ 5ปี นับจากวันที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 29พฤษภาคม 2558โดยบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายตามสัดส่วน เป็นจำนวนทั้งหมด 1,870,000,000หน่วย โดยมีกำหนดใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 28พฤษภาคม 2563
 
ข้อมูลเกี่ยวกับ CKPower : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3ประเภท จำนวน 13โครงการ รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 2โครงการ ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 37.5%ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285เมกะวัตต์ และมีกำหนดเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 4ปี 2562นี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2โครงการ ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65%ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238เมกะวัตต์ และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9โครงการ ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100%จำนวน 7โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15เมกะวัตต์ ภายใต้ บริษัท เชียงรายโซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30%จำนวน 1โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30%จำนวน 1โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6เมกะวัตต์

เว็บ ryt9.comhttps://www.ryt9.com/s/prg/3010369

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM