Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[18-09-2562] คลังเผยผลจัดเก็บรายได้รัฐ 11เดือนปีงบ 62ที่ 2.33ล้านลบ. สูงกว่าเป้า 2.3%มั่นใจทั้งปีจัดเก็บได้ตามเป้า
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - ส.ค.62) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,332,840 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 54,858 ล้านบาท หรือ 2.4% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 51,916 ล้านบาท หรือ 2.3%
โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 44,043 ล้านบาท หรือ 32.2% การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ 36,016 ล้านบาท หรือ 2.1% และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 14,655 ล้านบาท หรือ 9.6% รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร ที่สูงกว่าประมาณการ 8,016 ล้านบาท หรือ 8.7%
โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำ สำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิ.ย.62) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ 22,480 ล้านบาท หรือ 1.0%
โดยการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ยกเว้นการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าคาดการณ์ 6.6% เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร (Premium)
"กระทรวงการคลังคาดว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ ปีงบประมาณ 2562 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้" นายลวรณ ระบุ
: https://www.ryt9.com/s/iq03/3043287

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM