Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[16-09-2562] ผู้ว่าธปท.กระตุ้นคนไทย สร้างภูมิคุ้มกันระยะยาว

ผู้ว่าธปท. ชู 3ปัจจัยสร้างสร้างภูมิคุ้มกันคนไทย ชี้เป็นหน้าของทุกภาคส่วน ร่วมรับการเปลี่ยนแปลงโลก               นายวิร​ไท​ สันติประภพ​ ผู้​ว่า​การ ​ธนาคาร​แห่ง​ประเทศไ​ทย​(ธปท.)กล่าวใน​งานสัมมนา “แนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสังคม วัคซีนธุรกิจยั่งยืน” ลดเหลื่อมล้ำ หนุนเศรษฐกิจฐานราก จากเหนือจดชายแดนใต้​ว่า  ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้ระบบเทคโนโลยี ที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส สิ่งสำคัญต้องเปลี่ยนความท้าทายและความกลัวให้กลายเป็นความหวังสำหรับประชาชนคนไทยด้วยการให้ความสำคัญกับการมองระยะไกล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใน 3เรื่องคือ     
          1.ทำอย่างไร​ให้คนไทย​เก่งขึ้น​และใช้ความเก่งอย่าง​เต็ม​ความสามารถ​ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้คนและแรงงาน 30ล้านคนในตลาดแรงงานได้พัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีพื้นที่ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยภาครัฐต้องสร้างระบบนิเวศน์ในสังคมไทย
2.คำนึงถึงความยั่งยืน​โดยไม่เบียด​บังคุณ​ภาพ​ชีวิตของคนรุ่นต่อไปด้วยการดึงทรัพยากรในอนาคตมาใช้​  เช่น​ การตั้งงบประมาณขาดดุลจำนวนมากเท่ากับการดึงทรัพยากร​ในอนาคตมาใช้​ และ
​ 3.​ทำอย่าง​ไรให้​มีภูมิคุ้มกัน​ที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากระทบชีวิตครอบครัวและสังคม

"เป็นหน้าที่ของทุกคนแต่ละคนในส่วนที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันโดยเฉพาะในโลกของการเปลี่ยนแพลตฟอร์มดังนั้น ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และครอบครัวต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพราะปัญหาที่เผชิญอยู่มีหลายมิติ และหากทำได้ใน 3 เรื่องประเทศไทยก็จะทำให้มีความหวังมากกว่าความกลัว"               ในส่วนของปัญหาให้ครัวเรือนสะสมนั้น ปัจจุบันมีทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในแง่ของการให้ความรู้สร้างความเข้าใจในทุกระดับ นอกจากสิ่งที่ธปท.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลทั้งกฎเกณฑ์การอำนวยสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือการควบคุมสัดส่วนหนี้ต่อมูลค่าหลักประกัน(LTV) รวมคลินิกแก้หนี้เพื่อเปิดทางให้ลูกหนี้แก้ไขปัญหาขณะเดียวกันได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยสนับสนุนสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อด้วยความรับผิดชอบ และล่าสุดได้กำกับดูแลสินเชื่อจำนำทะเบียน
https://www.thansettakij.com/content/409817

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM