Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[20-09-2562] ร่วมต้านโกง
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังอาสาสู้โกง"  เพื่อตระหนักในปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคมและโอกาสในการพัฒนาประเทศ และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเกิดพลังเข้มแข็งร่วมมือกันกำจัดคอร์รัปชันให้หมดไป โดยส่งเสริมคนไทย ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และปฏิวัติ ตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้น มาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดพลังสังคมพร้อมต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ
https://www.ryt9.com/s/nnd/3044243

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM