Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[20-09-2562]  PTT จะใช้สิทธิอุทธรณ์กรณี ศาลแพ่งให้จ่ายเสียหายแก่ RPC ตามคำชี้ขาดอนุญาโตฯกรณีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าตามที่เมื่อปี 2559 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ปตท. จ่ายค่าเสียหายแก่บมจ.อาร์พีซีจี (RPC) จากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในอัตรา 390 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดจนถึงวันที่ ปตท. ชำระเงิน ให้แก่ RPC ครบถ้วน และต่อมา ปตท. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนคำชี้ขาด และ RPC ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ นั้น
 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้บังคับ ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้ปตท. จ่ายค่าเสียหายตามคำชี้ขาดดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามปตท. ยังไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลแพ่ง ดังนั้น ปตท. จึงจะใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกาตามกฎหมายต่อไป
https://www.ryt9.com/s/iq10/3044317

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM