Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
|    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

[16-12-2562] SET NOTE ฉบับที่ 14/2562 และ Infographic “หุ้นใหญ่ของไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลก”
Set Note ฉบับส่งท้ายปี ขอจัดอันดับขนาดหุ้นไทยเมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก เพื่อบันทึกเป็นสถิติ และติดตามการเปลี่ยนแปลงในปีต่อๆ ไป โดยใช้ market capitalization ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับ
 
ในจำนวน 27กลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นไทยมีขนาดใหญ่ติด top 10ของโลกอยู่ 3อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มสนามบิน กลุ่มการแพทย์ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ดังนี้
 
AOT มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 1ของโลกในกลุ่มสนามบิน
BDMS มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 3ของโลกในกลุ่มการแพทย์
SCC มี market capitalization ใหญ่เป็นอันดับ 8ของโลกในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
เมื่อพิจารณาในระดับอาเซียน หุ้นไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนใน 7อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มสนามบิน กลุ่มการแพทย์ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค กลุ่มพลังงาน กลุ่มโรงแรม และกลุ่มค้าปลีก
 
อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนหุ้นที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จึงคำนวณอันดับของหุ้นไทยเทียบกับจำนวนหุ้นทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น พบว่า หุ้นไทยใหญ่ติดอันดับ top decile หรือ อยู่ในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด10%แรกของอุตสาหกรรมใน 17กลุ่มอุตสาหกรรม
 
ด้วยศักยภาพของธุรกิจไทย โอกาสในการเติบโตจะสะท้อนในราคาหุ้น และ market capitalization ที่เพิ่มขึ้น และมีอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้นทั่วโลกในปีต่อๆ ไป
https://www.ryt9.com/s/prg/3077544

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ใบประกอบการ | การเข้าตลาดหลักทรัพย์ | แผนธุรกิจ | ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | ข้อมูลลงทุน | ติดต่อเรา | สำหรับพนักงาน   
Copyright 2010 c-amc.com All Right Reserved. Website by GM